top of page

Bog om visionen bag ContainerLandsbyen

”At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst” (Kirkegaard)

Arkitekterne Fortæller.

 

Vores vision er at skabe fysiske rammer der understøtter vendepunktets holistiske og altid omstillingsparate tilgang de hjemløses situation.

Det skal gøres gennem et fokus på: - Arkitekturen som skal udvikles med fokus på kvaliteter som hjemlighed, sanselighed, fordybelse, social interaktion og det healende aspekt. Der skal være udsyn til attraktive uderum fra det indre da grønne arealer har vist sig at have en særlig påvirkning på mennesker. Lyset, luften, temperaturen og planterne er med til at påvirke sanserne på en positiv måde og enddog have en helende effekt. Derudover skal arkitekturen kunne tilbyde fysiske rammer der giver muligheder for forskellige former for sociale møder og ophold. Der skal være rum til sociale aktiviteter, kreativ udfoldelse, passiv reflektion. 

Se hele bogen her

bottom of page