top of page

Vendepunktets ”service-pakker” – konceptets del-elementer.

Vendepunktets helhedstilbud vil bestå af følgende service-pakker: 

 

Housing-pakken (Fra Trin 1 til Trin 2): Denne pakke sikrer boligfællesskab, bolig og bostøtte.

 

Lærings-pakken (relation og fællesskab): Trin 1 (Boligfællesskabet) har det primære formål at skabe et erfarings- og læringsrum til gradvis (gen)opbyggelse af sociale relations- og netværks kompetencer hos den unge udsatte. Boligfællesskabet vil også omfatte almindelige, unge studerende med boligbehov, der kan bidrage til læringen. Dynamikker set fra peer-to-peer sammenhænge vil blive søgt udnyttet ud fra en rollemodels prægning. Læringsrummet vil indgå på begge housing-trin.

Den Personlige Udviklingsplan (ruteplan fra empowerment til recovery): Den personlige udviklings plan (PU) vil udgøre et af helhedstilbuddets grundværktøjer i empowerment tilgangen. PU’en vil sigte mod job- og uddannelsesparathed understøttet af en socialrådgiver-funktion tilknyttet bofællesskabet. PU’en vil indgå som arbejdsværktøj i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

Sundhed & trivsel pakken (socialisering og fokus på livsstil): Helhedstilbuddet vil på baggrund af §110 tilbuddet sikre den unge adgang til lægehjælp, sygepleje, psykolog bistand og vejledning af socialrådgiver. Tilbuddet vil også omfatte socialpædagogiske aktiviteter, der orienterer den unge mod optagelse af en sund og social livsstil støttet af prægningsdynamik fra de almindelige unge beboere.

Frivillig-pakken (netværks- og relations-dannelse): Ud fra den unges eget ønske, vil der tilbydes ”en relation” til 1-2 frivillige, der forløber tidsmæssigt efter den unges ønske. Vendepunktet indgår kontrakt med den frivillige, hvor løbende supervision og coaching indgår. Kontrakt udfærdiges også mellem den unge og den frivillige, hvori gensidige forpligtelser og deltage frekvens indgår. 

 

Base-pakken (en tryg havn): Boligfællesskabet vil udgøre konceptets primære funktion, hvor alle helhedstilbuddets aktiviteter udspringer fra. Den vil også udgøre konceptets sociale ankerbase, hvor den unge efter udslusning altid vil kunne opsøge støtte, f.eks. ved udfordringer og kriser. Boligfællesskabet vil udgøre et ”semi-hjem” for den unge, svarende til et hjem, hvor døren altid er åben.

 

Job & goodwill-pakken (promovering og ”sensitization”): Vendepunktet vil skole en særlig medarbejder-enhed til varetagelse af udadvendte, promoverende aktiviteter i VP’s virksomhed, f.eks. afsøgning af jobmuligheder i det lokale næringsliv, fundraising, oplysningsvirksomhed til fremmelse af goodwill og “sensitivisering” af eksterne partnere i forhold til hjemløse-problematik.

 

Demokrati-pakken (”Ingenting om os - uden os”): Princippet om åbenhed og medinddragelse vil være gennemgående i alle sammenhænge, hvor den unge indgår, herunder fastsættelse of evaluering af målene i PU’en. I housing komponenterne vil der indgå strukturer til sikring af beboer og bruger-medindflydelse.

Monitorering og evaluerings pakken (erfaringer og vidensformidling): Konceptet indeholder en evaluerings funktion, der retter sig mod information og erfaringsformidling til samarbejdspartnere og interessenter på en række mål og proces indikatorer samt information fra bruger evaluering.

bottom of page